Podręczniki - ogłoszenie

W zakładce Organizacja roku szkolnego / Podręczniki zamieszczono zestaw podręczników obowiązujących w Szkole Podstawowej w Krzyżanowicach w nowym roku szkolnym.

 

Informacja Kuratorium Oświaty w Katowicach

Działa już witryna do rekrutacji „Vulcan” pod adresem:

https://slaskie.edu.com.pl

Na witrynie została opublikowania oferta edukacyjna szkół ponadpodstawowych, umożliwiająca zapoznanie się z katalogiem szkół i oddziałów.

9 czerwca o godz. 14.00 zostanie przeprowadzony (poprzez wyżej wymienioną witrynę) instruktaż z działania systemu.

http://v.przybysz.org.pl/

Instruktaż ten jest obowiązkowy dla każdego ósmoklasisty!

 

INFOMACJE
dotyczące nabór do szkół ponadpodstaowych

 

Informujemy, że we wtorek 9 czerwca o godzinie 14.00 na stronie:

https://youtu.be/2cRjtr30HZc

będzie pokaz systemu elektronicznej rekrutacji do szkół ponadpodstawowych firmy VULCAN jest on przeznaczony dla Kandydatów oraz Rodziców.

Można sobie ustawić przypomnienie aby nie przegapić tego pokazu.


Rekrutacja przebiega według stałego schematu. Kandydat przygotowuje wniosek, na którym ustala listę swoich preferencji, tzn. kolejność klas, do których chciałby chodzić, począwszy od tej najbardziej wymarzonej, poprzez inne, które także byłyby dla niego odpowiednie. Wniosek składa w szkole pierwszego wyboru. Wniosek generuje się w systemie, który rusza od 15 czerwca.

W  terminie od 15 czerwca do 10 lipca należy złożyć w szkole pierwszego wyboru wniosek.

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej należy uzupełnić:

  • do 10 lipca br. – o świadectwo ukończenia szkoły,
  • do 4 sierpnia br. – o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Kandydaci do szkół ponadpodstawowych dwujęzycznych, oddziałów dwujęzycznych, oddziałów międzynarodowych, oddziałów przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych składają wnioski między 15 a 22 czerwca, gdyż w tych szkołach przeprowadzane są dodatkowe egzaminy, które odbędą się one między 23 czerwca a 7 lipca.

Po opublikowaniu 12 sierpnia 2020 r. przez szkoły list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, kandydaci powinni  w terminie od 13 do 18 sierpnia br. potwierdzić wolę uczęszczania do szkół, do których zostali zakwalifikowani. Potwierdzenie to odbywa się poprzez złożenie w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany, oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego. Należy to zrobić, jeśli dokumenty te nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych ogłoszone będą 19 sierpnia 2020 r. To zamyka proces rekrutacji.

Komunikat

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13.09.2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1911) informuje się, iż Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej w Krzyżanowiach za 2019 r. zostało zamieszczone na stronie BIP Gminy Krzyżanowice, w podkategorii Jednostki organizacyjne gminy - Gminny Zespół Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki, w zakładce Sprawozdania roczne.

Poniżej ink do sprawozdania:

http://bip.krzyzanowice.pl/gzoksit/gzoksit_sprawozd_roczna.html

Sprawozdanie jest także dostępne poniżej:

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Sprawozdanie_finansowe_2019_SP_Krzyzanowice.pdf)Sprawozdanie_finansowe_2019_SP_Krzyzanowice.pdf 5767 kB
2011 Aktualności. LeF
Powered by Joomla 1.7 Templates