ROZPOCZĘCIE NOWEGO ROKU SZKOLNEGO

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego nastąpi w naszej szkole 2 września 2019 r. według następującego porządku:

  • 8:00 – msza św. w kościele parafialnym w Krzyżanowicach, po zakończeniu nabożeństwa uczniowie pod opieką nauczycieli idą do szkoły;
  • ok. 9:00 – uroczysta inauguracja w szkole w Krzyżanowicach, w tym m.in. powitanie pierwszoklasistów;
  • 10:00 – spotkanie uczniów z wychowawcami w klasach;
  • ok. 10:30 – zakończenie zajęć dla wszystkich uczniów.

Rozkład jazdy autobusów:

7:30 – odjazd z Owsiszcz i Nowej Wioski, przyjazd pod kościół

7:45 – odjazd z Roszkowa, przyjazd pod kościół

Powroty:

10:30 – odjazd spod szkoły do Owsiszcz i Nowej Wioski

10:45 – odjazd spod szkoły do Roszkowa.

Informacja dla rodziców pierwszoklasistów:

Tity, czyli rogi obfitości można składać od godz. 7:30 w szkole.

INFORMACJA

Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Krzyżanowicach zaprasza rodziców uczniów klas pierwszych na spotkanie organizacyjne w dniu 26 sierpnia 2019 r. o godz. 15.00 na stołówce szkolnej.

Informacja o podręcznikach

W zakładce PODRĘCZNIKI podany jest wykaz podręczników i ćwiczeń obowiązujących w Szkole Podstawowej w Krzyżanowicach od nowego roku szkolnego.

 

Komunikat

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13.09.2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1911) informuje się, iż Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej w Krzyżanowiach za 2018 r. zostało zamieszczone na stronie BIP Gminy Krzyżanowice, w podkategorii Jednostki organizacyjne gminy - Gminny Zespół Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki, w zakładce Sprawozdania roczne.

Poniżej ink do sprawozdania:

http://bip.krzyzanowice.pl/gzoksit/gzoksit_sprawozd_roczna.html

 

Sprawozdanie jest także dostępne poniżej:

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Sprawozdanie_finansowe_SP_Krzyzanowice_2018.pdf)Sprawozdanie_finansowe_SP_Krzyzanowice_2018.pdf 6001 Kb
2011 Aktualności. LeF
Powered by Joomla 1.7 Templates