KOMUNIKAT

Wypełniając obowiązek wynikający z § 34 pkt 9 i 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13.09.2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (DZ. U. 2020 poz. 342), informuję ze sprawozdanie finansowe za 2021 r. jednostki Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka w Krzyżanowicach zamieszczone jest na stronie internetowej BIP Gminy Krzyżanowice, w podkategorii Gmina – Jednostki Organizacyjne Gminy – Gminny Zespół Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki z siedzibą w Tworkowie (GZOKSiT) – zakładka: Sprawozdania roczne. Poniżej link:

Sprawozdanie finansowe jednostki na 2021 rok

 

List Ministra Zdrowia

W załączniku list Ministra Zdrowia w sparwie bezpłatnejprofilaktycznej opieki zdrowotnej, w tym do okresowych testów przesiewowych i kompleksowych bilansów zdrowia.

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (list-ministra-zdrowia-do-rodzicow-i-opiekunow-bilanse-1-1.pdf)list-ministra-zdrowia-do-rodzicow-i-opiekunow-bilanse-1-1.pdf 135 kB

#WIRUSOOCHRONA – konkurs plastyczny

W marcu 2022 r. odbył się szkolny konkurs plastyczny dla klas I-III pt. „WIRUSOOCHRONA. Przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny”. Celem konkursu była promocja podstawowych zasad higieny osobistej wśród dzieci i rodziców oraz zwrócenie uwagi na znaczącą rolę higieny jako podstawowego środka zapobiegania przenoszenia się wirusów (ze szczególnym zwróceniem uwagi na koronawirusa i wirus grypy), a co za tym idzie ograniczenie liczby zachorowań wśród dzieci i transmisji wirusów na najbliższych. W konkursie wzięło udział 50 uczniów z klas I-III. Prace konkursowe były bardzo ciekawe i estetycznie wykonane.

Jury konkursu nagrodziło 10 prac wyróżnieniem I stopnia oraz 12 prac wyróżnieniem II stopnia. Wszyscy uczniowie otrzymali dyplomy oraz nagrody za udział w konkursie. Wszystkie prace rozwieszone zostały na korytarzu klas I-III w celu przypominania o podstawowych zasadach higieny.

wirusologia 01

wirusologia 03

wirusologia 04

 

Czytaj więcej...

Materiały Ministerstwa Edukacji i Nauki

Departament Kształcenia Ogólnego Ministerstwa Edukacji i Nauki zwrócił się z prośbą o rozpowszechnienie wśród rodziców uczniów szkół broszur, które zostały opracowane przez Fundację Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii w Poznaniu.

W załączeniu broszury:

1) „Dzieci w wirtualnej sieci”

2) „Nastolatki w wirtualnym tunelu”.

2011 Aktualności. LeF
Powered by Joomla 1.7 Templates