OGŁOSZENIE

Zajęcia w dniu 20 grudnia 2019 r. (piątek) odbywają się w naszej szkole według następującego porządku:

7.45 – 8.30 lekcja zgodnie z planem

8.40 – 9.25 Jasełka

9.30 – 11.00 klasowe wigilijki

Świetlica w tym dniu będzie czynna do godz. 11.30.

Odjazdy autobusów:

  • 11:00 - do Owsiszcz i Nowej Wioski
  • 11:15 - do Roszkowa
  • 11:30 - do Owsiszcz, Nowej Wioski i Roszkowa.

OGŁOSZENIE

Dnia 4 grudnia 2019 r. (środa) obchodzimy Święto Patrona Szkoły (uczniowie przychodzą ubrani na galowo).

Jest to dzień wolny od zajęć dydaktycznych.

W tym dniu od 9.00 do ok. 11.00 odbędzie się uroczysta akademia.

Przyjazdy autobusów w tym dniu:

  • z Owsiszcz 8:00
  • z Roszkowa 8:20
  • z Nowej Wioski 8:35.

Odjazdy:

  • 11:00 - do Owsiszcz i Nowej Wioski
  • 11:15 - do Roszkowa
  • 11:30 - do Owsiszcz, Nowej Wioski i Roszkowa.

Świetlica w tym dniu będzie czynna w godzinach 8.00 – 8.30 oraz od 11.00 do 11.30.

Od godz. 8.30 do 9.00 uczniowie pozostają pod opieką wychowawców.

Informacja o podręcznikach

W zakładce PODRĘCZNIKI podany jest wykaz podręczników i ćwiczeń obowiązujących w Szkole Podstawowej w Krzyżanowicach od nowego roku szkolnego.

 

Komunikat

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13.09.2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1911) informuje się, iż Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej w Krzyżanowiach za 2018 r. zostało zamieszczone na stronie BIP Gminy Krzyżanowice, w podkategorii Jednostki organizacyjne gminy - Gminny Zespół Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki, w zakładce Sprawozdania roczne.

Poniżej ink do sprawozdania:

http://bip.krzyzanowice.pl/gzoksit/gzoksit_sprawozd_roczna.html

 

Sprawozdanie jest także dostępne poniżej:

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Sprawozdanie_finansowe_SP_Krzyzanowice_2018.pdf)Sprawozdanie_finansowe_SP_Krzyzanowice_2018.pdf 6001 Kb
2011 Aktualności. LeF
Powered by Joomla 1.7 Templates