Współpraca ze szkołą w partnerskiej miejscowości Ratka (Węgry)

Współpraca Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Krzyżanowicach ze Szkołą Podstawową w Ratce trwa już 17 lat. Językiem kontaktowym tej współpracy jest język niemiecki, gdyż jest to szkoła mniejszości niemieckiej. W ramach naszego partnerstwa odbyło się jedenaście wymian uczniowskich. Pięć razy nasi uczniowie gościli w zaprzyjaźnionej Ratce (w roku: 1999, 2001, 2003, 2008 oraz 2012), sześć razy zaś uczniowie z Ratki wraz z panią dyrektor i opiekunami odwiedzili Krzyżanowice (w roku: 1998, 2000, 2002, 2004, 2009 oraz 2013).

Czytaj więcej...

 

Projekt „Języki obce, sport, kultura i tradycja jako nowoczesne narzędzia dialogu transgranicznego”

Współpraca z Dolnym Beneszowem (Czeska Republika)

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Krzyżanowicach w roku 2008 obchodził swój jubileusz. Do tej pory nie współpracowaliśmy z żadną ze szkół w Republice Czeskiej. Nowe karty historii postanowiliśmy zapisać wraz z nowymi przyjaciółmi. Szkoła z Dolnego Beneszowa okazała się idealnym partnerem, chociażby z racji bliskiego sąsiedztwa. Projekt „Języki obce, sport, kultura i tradycja jako nowoczesne narzędzia dialogu transgranicznego” był okazją do rozpoczęcia współpracy pomiędzy naszymi szkołami.

Czytaj więcej...

2011 Współpraca zagraniczna. LeF
Powered by Joomla 1.7 Templates