Wyjątkowy Dzień Dziecka w SP Krzyżanowice

Takiej niespodzianki nie spodziewał się żaden uczeń! Nauczyciele ze Szkoły Podstawowej w Krzyżanowicach w tajemnicy przed wszystkimi przygotowali przedstawienie, w którym sami wystąpili.

Czytaj więcej...

Poranek w raciborskiej SOWiE

Piątkowy ranek 20 maja klasy drugie naszej szkoły spędziły w raciborskiej SOWiE, czyli: Strefa Odkrywania Wyobraźni i Aktywności. To centrum naukowe w skali lokalnej wyposażone w interaktywne atrakcje i programy wzorowane na tych z warszawskiego „Kopernika”. Centrum mieści się przy SP 18 na ulicy Ocickiej. Nasi uczniowie prawie dwie godziny obserwowali, doświadczali i samodzielnie poszukiwali odpowiedzi. Zaczęli od Majsterni, gdzie samodzielnie tworzyli nietypowe zadania.

Czytaj więcej...

Gminny Konkurs Ekologiczno-Przyrodniczy dla klas trzecich

28 kwietnia, po prawie trzech latach przerwy powrócił do naszej szkoły Gminny Konkurs Wiedzy Ekologiczno-Przyrodniczej dla klas trzecich. W tym roku wyjątkowo wzięły udział wszystkie szkoły naszej gminy, czyli pięć placówek, a licząc podwójne klasy, to 7 zespołów dwuosobowych. Konkurs jest imprezą cykliczną i odbywa się w naszej szkole od 2011 roku pod patronatem Wójta Gminy Krzyżanowice Grzegorza Utrackiego.

Czytaj więcej...

KOMUNIKAT

Wypełniając obowiązek wynikający z § 34 pkt 9 i 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13.09.2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (DZ. U. 2020 poz. 342), informuję ze sprawozdanie finansowe za 2021 r. jednostki Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka w Krzyżanowicach zamieszczone jest na stronie internetowej BIP Gminy Krzyżanowice, w podkategorii Gmina – Jednostki Organizacyjne Gminy – Gminny Zespół Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki z siedzibą w Tworkowie (GZOKSiT) – zakładka: Sprawozdania roczne. Poniżej link:

Sprawozdanie finansowe jednostki na 2021 rok

 

2011 Aktualności. LeF
Powered by Joomla 1.7 Templates