Wykaz podręczników

W roku szkolnym 2020/2021 podręczniki oraz ćwiczenia do wszystkich klas szkoły podstawowej są zakupywane przez szkołę z dotacji celowej ministerstwa.

Wyjątkiem są podręczniki i ćwiczenia do języka mniejszości niemieckiej oraz religii, które zakupują rodzice.

Tu jest jeden wyjątek - do klas I–III szkoły podstawowej podręczniki do języka mniejszości niemieckiej też zakupuje szkoła.

Poniżej w tabeli zestaw wszystkich podręczników szkolnych obowiązujących w naszej szkole od nowego roku szkolnego:

2011 Podręczniki. LeF
Powered by Joomla 1.7 Templates