Podręczniki - ogłoszenie

W zakładce Organizacja roku szkolnego / Podręczniki zamieszczono zestaw podręczników obowiązujących w Szkole Podstawowej w Krzyżanowicach w nowym roku szkolnym.

 

Komunikat

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13.09.2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1911) informuje się, iż Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej w Krzyżanowiach za 2019 r. zostało zamieszczone na stronie BIP Gminy Krzyżanowice, w podkategorii Jednostki organizacyjne gminy - Gminny Zespół Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki, w zakładce Sprawozdania roczne.

Poniżej ink do sprawozdania:

http://bip.krzyzanowice.pl/gzoksit/gzoksit_sprawozd_roczna.html

Sprawozdanie jest także dostępne poniżej:

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Sprawozdanie_finansowe_2019_SP_Krzyzanowice.pdf)Sprawozdanie_finansowe_2019_SP_Krzyzanowice.pdf 5767 kB

 

Konkurs Autyzm - wiem i rozumiem

Czytaj więcej...

OGŁOSZENIE

Przypominamy, że zawieszenie zajęć w szkołach to nie wakacje, ani ferie. Należy ten ten czas dobrze wykorzystać.Także pod względem nauki.

Na portalu https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje opublikowane są propozycje tematów lekcji dla wszystkich klas i wszystkich przedmiotów. Zachecamy do skorzystania z tych zasobów.

Dodatkowo, szczególnie dla uczniów  przygotowujących się do egzaminów, nauczyciele przekażą dodatkowe informacje za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

 

 

2011 Aktualności. LeF
Powered by Joomla 1.7 Templates