Uwaga Rodzice!

dzieci w sieci

Jak chronić dziecko przed zagrożeniami cyfrowego świata?!

W załączeniu broszura informacyjna dotyczącą dzieci w wirtualnej sieci.

Zachęcamy do zapoznania się z je treścią:

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (broszura_dzieci-w-wirtualnej-sieci_2021.pdf)broszura_dzieci-w-wirtualnej-sieci_2021.pdf 1197 kB

XXV Gminny Konkurs Recytatorski - podsumowanie

Nadszedł czas na rozdanie nagród XXV Gminnego Konkursu Recytatorskiego.

12 maja 2021 r. odbyło się uroczyste rozdanie dyplomów i nagród laureatom XXV Gminnego Konkursu Recytatorskiego. Uczennice, które zajęły I miejsca zaprezentowały swoje wiersze na żywo.  

Klasa 1 – Zofia Bobrowska

Klasa 2 – Zofia Kura

Klasa 3 – Oliwia Wolnik

Dyplomy i nagrody wręczyli: Wójt Gminy Krzyżanowice - Pan Grzegorz Utracki oraz Dyrektor Szkoły - Pani Beata Drajewicz. Nagrody ufundowane zostały przez Wójta Gminy Krzyżanowice oraz przez Radę Rodziców przy Szkole Podstawowej w Krzyżanowicach.

Gratulujemy wszystkim laureatom oraz zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnym Gminnym Konkursie Recytatorskim.

Kl 1 Bobrowska Zofia Tworków

Zofia Bobrowska

Kl 2 Kura Zofia Krzyżanowice

Zofia Kura

kl.3 Wolnik Oliwia Zabełków

Oliwia Wolnik

IMG-20210512-WA0021

IMG-20210512-WA0022

OGŁOSZENIE

Wypełniając obowiązek wynikający z § 34 pkt 9 i 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13.09.2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (DZ. U. 2020 poz. 342), informuję ze sprawozdanie finansowe za 2020 r. jednostki Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka w Krzyżanowicach zamieszczone jest na stronie internetowej BIP Gminy Krzyżanowice, w podkategorii Gmina- Jednostki Organizacyjne Gminy- Gminny Zespół Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki z siedzibą w Tworkowie (GZOKSiT)- zakładka Sprawozdania roczne.

Poniżej link:

http://bip.krzyzanowice.pl/gzoksit/gzoksit_sprawozd_roczna.html

XXV GMINNY KONKURS RECYTATORSKI

23 kwietna 2021 r. w Szkole Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Krzyżanowicach odbył się XXV Gminny Konkurs Recytatorski pod patronatem Wójta Gminy Krzyżanowice. W konkursie wzięło udział 21 uczniów z wszystkich szkół naszej Gminy. W tym roku przybrał on zupełnie inną formę – przesłuchania odbyły się on-line. Jury, w składzie Magdalena Kowalska, Renata Gołąbek oraz Aurelia Krupa oceniały: stopień opanowania tekstu, wymowę i intonację, interpretację tekstu, dobór repertuaru oraz ogólne wrażenie artystyczne.

Komisja doceniła trud włożony przez uczniów, rodziców i wychowawców. Po wnikliwym przesłuchaniu wszystkich nagrań oraz po długiej dyskusji wyłonione zostały najlepsze wykonania, co nie było łatwe, gdyż poziom wszystkich recytowanych wierszy był bardzo wysoki. Przyznane zostały I, II i III miejsce w klasie 1, 2 i 3. Nagrody ufundowane zostały przez Wójta Gminy Krzyżanowice oraz przez Radę Rodziców przy Szkole Podstawowej w Krzyżanowicach.

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom, a w szczególności laureatom.

Miejsce

Imię i nazwisko, utwór

Szkoła

Wychowawca

KLASA 1

I

Zofia Bobrowska

“Spóźniony słowik”

SP w Tworkowie

Urszula Kubiczek

II

Sandra Suchanek

“Spóźniony słowik”

SP w Krzyżanowicach

Gertruda Sycha

III

Alicja Kaczmarczyk

“Spóźniony słowik”

SP w Bieńkowicach

Edyta Witeczek

KLASA 2

I

Zofia Kura

“Okulary”

SP w Krzyżanowicach

Małgorzata Humeniuk

II

Emilia Henkel

“Zosia Samosia”

SP w Bieńkowicach

Edyta Kalisz

III

Patrycja Szczeponek

“Pan Maluśkiewicz i wieloryb”

SP w Krzyżanowicach

Malwina Suliga

KLASA 3

I

Oliwia Wolnik

“Pan Tralaliński”

ZSP w Zabełkowie

Krystyna Praszelik

II

Karolina Błajda

“Spóźniony słowik”

SP w Krzyżanowicach

Anna Weiser

III

Zuzanna Juraszczyk

“O Grzesiu kłamczuchu i jego cioci”

SP w Tworkowie

Lidia Siegmund

 

 

 

2011 Aktualności. LeF
Powered by Joomla 1.7 Templates