Akcja informacyjno-edukacyjna pt. "Lekki tornister"

W październiku i listopadzie w naszej szkole prowadzona jest akcja informacyjno-edukacyjna pt. "Lekki tornister" w zakresie profilaktyki wad postawy. Nauczyciele przeprowadzili pogadanki z uczniami połączone z prezentacją multimedialną, dotyczące kształtowania prawidłowej postawy ciała. 

Po zajęciach uczniowie sami mieli sprawdzić swoje tornistry i zdecydować, które przedmioty są im niepotrzebne i nie powinni ich przynosić do szkoły. Uczniowie młodszych klas wykonali tornistry z logo akcji “Lekki tornister” i przyozdobili nim gazetkę tematyczną akcji, korytarz, oraz sale lekcyjne.

20211021 084221

20211021 104716

20211021 104705

Bezpłatne zdjęcia do legitymacji szkolnej

Uczniowie szkół, którzy nie mają legitymacji szkolnej, szturmem odwiedzają sekretariat na początku roku szkolnego, żeby wyrobić ten dokument. Do tej pory wyrobienie legitymacji wiązało się z wizytą w studiu fotograficznym. W tym roku, uczniowie mogą nieodpłatnie wykonać zdjęcia do legitymacji przy użyciu swojego smartfona. “Nowe technologie pomagają w codziennym życiu - zrób zdjęcie do legitymacji smartfonem” to akcja, która trwa tylko do 10 listopada!

W ramach akcji udostępniono dwa nowoczesne kreatory ‒ Passport Photo Online oraz PhotoAiD.com. Dzięki tym narzędziom oraz wykorzystywanym przez nie sztucznej inteligencji, otrzymasz pewność, że Twoje zdjęcie spełni wszystkie kryteria legitymacji szkolnej. Dodatkowo, tło z Twoich fotografii zostanie usunięte. Fotografia zostanie również odpowiednio wykadrowana i przycięta do wyznaczonych rozmiarów.

Przygotowanie lub wgranie zdjęcia na stronę PhotoAiD.com lub Passport Photo Online jest bardzo proste i trwa tylko krótką chwilę! Wystarczy wybrać zdjęcie z Twojej galerii w smartfonie lub przygotować nową fotografię, a następnie postępować zgodnie z instrukcjami w celu uzyskania zdjęcia do legitymacji szkolnej.

Legitymacja szkolna jest oficjalnym dokumentem uczniowskim. Zdjęcie do tego rodzaju dokumentu musi spełniać określone warunki. Oto kilka z nich:

  • jasne, jednolite tło,
  • odsłonięta, równomiernie oświetlona twarz,
  • pozycja na wprost,
  • oczy zwrócone na wprost, zwrócone w kierunku obiektywu aparatu,
  • odpowiedni poziom kontrastu,
  • wysoka jakość fotografii.

Po wykonaniu wszystkich kolejnych kroków, otrzymasz zestaw składający się z 4 fotografii do legitymacji. Pozostało Ci tylko udać się do miejsca, w którym można wydrukować zdjęcia. Później należy złożyć gotowe zdjęcia do legitymacji szkolnej w sekretariacie. Pamiętaj, że bezpłatne zdjęcia do legitymacji szkolnej można wykonać tylko do 10 listopada!

Linki odsyłające do bezpłatnych narzędzi:

https://passport-photo.online/pl/kreator-zdjec-do-legitymacji-szkolnej

https://photoaid.com/pl/kreator-zdjec-do-legitymacji-szkolnej

legitymacja szkolna 5

#WIRUSOOCHRONA

#Lekcja higieny

Nasza szkoła przystąpiła do akcji informacyjno-edukacyjnej #WIRUSOOCHRONA. W ramach tej akcji 109 uczniów klas I-III wzięło udział w #Lekcji higieny. W celu zapoznania dzieci z podstawowymi zasadami postępowania w czasie wzrostu zachorowań na choroby zakaźne oraz podczas epidemii koronawirusa nauczyciele wspólnie z uczniami omówili różnice pomiędzy wirusem grypy i koronawirusem. Aby wzbogacić ich wiedzę nauczyciele wyświetlili “Bajkę o Wirusie. Wspólnie przeczytali bajkę “O antykoronawirusowych Świętach Wielkiej Nocy w Krainie Pollandii” Lidii Ippoldt. Uczniowie utrwalili sobie, w jaki sposób przestrzegać podstawowych zasad higieny osobistej. Zwrócili uwagę na to, jak dbać o swoje zdrowie, m.in. poprzez prowadzenie zdrowego trybu życia oraz dostosowanie ubrań do warunków pogodowych, aby zapobiegać zachorowaniom. W celu utrwalenia prawidłowego mycia rąk uczniowie umyli ręce wspólnie z nauczycielem stosując się do wskazówek Państwowej Inspekcji Sanitarnej, wyrabiając w ten sposób nawyk dbania o higienę rąk. Uczniowie wykonali model koronawirusa i przyozdobili nim gazetki klasowe.

Po lekcji higieny uczniowie otrzymali zadanie domowe do rozwiązania wspólnie z wszystkimi członkami rodziny. Zadaniem klas pierwszych było namalowanie koronawirusa ich oczami. Klasy drugie otrzymały krzyżówkę podsumowującą ich zdobytą wiedzę. A klasy trzecie miały za zadanie opisać co można, a czego nie można robić podczas pandemii. Wszystkie prace zostały zebrane i wywieszone na gazetkach klasowych. Dodatkowo rodzice otrzymali informację o przystąpieniu do akcji informacyjno-edukacyjnej #WIRUSOOCHRONA, z dołączonymi prezentacjami multimedialnymi.

Na głównym korytarzu nauczyciele przygotowali gazetkę tematyczną podsumowującą akcję #WIRUSOOCHRONA.

20211005 121733

20211008 090515

 

Czytaj więcej...

Policyjny Sznupek w szkole

We wrześniu nasza szkołę odwiedził dzielnicowy - pan Piotr Malon razem ze swoim wiernym przyjacielem Sznupkiem. Wspólnie przedstawili zasady bezpieczeństwa podczas drogi do i ze szkoły.

20210921 105406

20210921 105721

Czytaj więcej...

2011 Aktualności. LeF
Powered by Joomla 1.7 Templates