Materiały Ministerstwa Edukacji i Nauki

Departament Kształcenia Ogólnego Ministerstwa Edukacji i Nauki zwrócił się z prośbą o rozpowszechnienie wśród rodziców uczniów szkół broszur, które zostały opracowane przez Fundację Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii w Poznaniu.

W załączeniu broszury:

1) „Dzieci w wirtualnej sieci”

2) „Nastolatki w wirtualnym tunelu”.

Apel do rodziców uczniów naszej szkoły

 

Szanowni Państwo

W związku z decyzją Sejmu RP z dn. 17 grudnia 2021 r. o zmniejszeniu środków w części oświatowej subwencji ogólnej przeznaczonych na naukę języków mniejszości narodowych i etnicznych w budżecie państwa na rok 2022,  co w konsekwencji prowadzi do drastycznego obniżenia subwencji oświatowej otrzymywanej przez naszą gminę, bardzo proszę o podpisanie rodziców uczniów petycji przeciw obniżeniu tej subwencji. 

Dyrektor szkoły, Beata Drajewicz

 

Petycja jest zarówno w formie papierowej (można ją podpisać w szkole) jak i w formie elektronicznej - PETYCJA

 

 

Treść petycji:

 

PETYCJA

Rodzice przeciwko decyzji parlamentu RP o zmniejszeniu wydatków na edukację w zakresie języków mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego w budżecie na rok 2022

 

Jako rodzice dzieci uczęszczających na zajęcia z nauczania języka mniejszości, a także na zajęcia historii i kultury mniejszości, z zaskoczeniem przyjęliśmy decyzję Sejmu RP z dn. 17 grudnia 2021 r. o zmniejszeniu środków w części oświatowej subwencji ogólnej przeznaczonych na naukę języków mniejszości narodowych i etnicznych o niemal 40 mln PLN w budżecie państwa na rok 2022.

Nauczanie języków to przede wszystkim nauczanie kompetencji komunikacyjnych, co jest bardzo ważne dla wszystkich dzieci, szczególnie w świecie międzynarodowych kontaktów a później w zdobywaniu dalszego wykształcenia a co za tym idzie dobrej pracy.

Nauczanie języka mniejszości daje możliwość zapoznania się z różnymi przekonaniami, praktykami, wydarzeniami historycznymi i tradycjami, które wywierają silny wpływ na tożsamość narodową, a także poczucie przynależności do grupy. Język kształtuje też spojrzenie na otaczającą nas rzeczywistość, dlatego nauczanie języka mniejszości wpływa na lepsze zrozumienie wizji świata innych ludzi. Dzięki tym zajęciom dzieci przygotowują się do bycia w przyszłości aktywnymi, świadomymi swojego dziedzictwa kulturalnego ludźmi. Znajomość języków wpływa na „myślenie globalne”, ale skoncentrowane lokalnie.

Nauczanie języka mniejszości również wpływa bardzo pozytywnie na podejmowane aktywności dzieci i młodzieży w duchu otwartości na świat i drugiego człowieka, w duchu zrozumienia i poszanowania różnych kultur i tradycji. Otwiera więc ono dla naszych dzieci przestrzeń spotkania z drugim człowiekiem. 

Uczymy się nie dla szkoły, ale dla życia! Dzięki zajęciom języka mniejszości oraz historii i kultury mniejszości nasze dzieci zdobywają nie tylko wiedzę, ale rozwijają przede wszystkim kompetencje i stają się pełnoprawną częścią społeczeństwa wielokulturowego. Lepsze rozumienie różnic kulturowych wspomaga kreatywność naszych dzieci w życiu codziennym, która przejawia się m.in. w jasnej komunikacji, w wielowymiarowym postrzeganiu rzeczywistości, a co za tym idzie, w szukaniu oryginalnych rozwiązań i w podejmowaniu decyzji ukierunkowanych na dobro wspólne.  

Jako rodzice zwracamy również uwagę na kolejny problem związany z podejmowanymi przez rząd działaniami. Znaczące obniżenie środków w części oświatowej subwencji ogólnej może doprowadzić do zamykania mniejszych szkół. A to w tych szkołach nasze dzieci są mniej anonimowe i mają zapewnione indywidualne wsparcie ze strony nauczycieli. Dzieci chodzą do szkoły w środowisku, które znają i stopniowo poznają inne. Dzieci, nauczyciele takich szkół, ale też rodzice, są często inicjatorami przedsięwzięć ważnych dla wszystkich mieszkańców lokalnej społeczności, a tym samym przyczyniają się do większej integracji społecznej. Podejmowane aktywności są często czynnikiem wzmacniającym tożsamość lokalną i regionalną, ale są też otwarciem się na ludzi spoza własnej społeczności. 

Podejmowane decyzje o obniżeniu środków na nauczanie języków mniejszości uderzają w dzieci i młodzież ze środowisk mniejszościowych, którym ogranicza się prawa do pielęgnowania własnej kultury i języka. Obawiamy się dziś o przyszłość naszych dzieci. Nie zgadzamy się na to, aby nasze dzieci i ich przyszłość miały być „zakładnikami” wielkiej polityki i relacji polsko-niemieckich. Apelujemy do Parlamentu RP, do Rządu RP o wycofanie się z tej decyzji i o dalsze wspieranie edukacji dzieci będących obywatelami polskimi różnych narodowości i grup etnicznych. 

 

Akcja informacyjno-edukacyjna pt. "Lekki tornister"

W październiku i listopadzie w naszej szkole prowadzona jest akcja informacyjno-edukacyjna pt. "Lekki tornister" w zakresie profilaktyki wad postawy. Nauczyciele przeprowadzili pogadanki z uczniami połączone z prezentacją multimedialną, dotyczące kształtowania prawidłowej postawy ciała. 

Po zajęciach uczniowie sami mieli sprawdzić swoje tornistry i zdecydować, które przedmioty są im niepotrzebne i nie powinni ich przynosić do szkoły. Uczniowie młodszych klas wykonali tornistry z logo akcji “Lekki tornister” i przyozdobili nim gazetkę tematyczną akcji, korytarz, oraz sale lekcyjne.

20211021 084221

20211021 104716

20211021 104705

Bezpłatne zdjęcia do legitymacji szkolnej

Uczniowie szkół, którzy nie mają legitymacji szkolnej, szturmem odwiedzają sekretariat na początku roku szkolnego, żeby wyrobić ten dokument. Do tej pory wyrobienie legitymacji wiązało się z wizytą w studiu fotograficznym. W tym roku, uczniowie mogą nieodpłatnie wykonać zdjęcia do legitymacji przy użyciu swojego smartfona. “Nowe technologie pomagają w codziennym życiu - zrób zdjęcie do legitymacji smartfonem” to akcja, która trwa tylko do 10 listopada!

W ramach akcji udostępniono dwa nowoczesne kreatory ‒ Passport Photo Online oraz PhotoAiD.com. Dzięki tym narzędziom oraz wykorzystywanym przez nie sztucznej inteligencji, otrzymasz pewność, że Twoje zdjęcie spełni wszystkie kryteria legitymacji szkolnej. Dodatkowo, tło z Twoich fotografii zostanie usunięte. Fotografia zostanie również odpowiednio wykadrowana i przycięta do wyznaczonych rozmiarów.

Przygotowanie lub wgranie zdjęcia na stronę PhotoAiD.com lub Passport Photo Online jest bardzo proste i trwa tylko krótką chwilę! Wystarczy wybrać zdjęcie z Twojej galerii w smartfonie lub przygotować nową fotografię, a następnie postępować zgodnie z instrukcjami w celu uzyskania zdjęcia do legitymacji szkolnej.

Legitymacja szkolna jest oficjalnym dokumentem uczniowskim. Zdjęcie do tego rodzaju dokumentu musi spełniać określone warunki. Oto kilka z nich:

  • jasne, jednolite tło,
  • odsłonięta, równomiernie oświetlona twarz,
  • pozycja na wprost,
  • oczy zwrócone na wprost, zwrócone w kierunku obiektywu aparatu,
  • odpowiedni poziom kontrastu,
  • wysoka jakość fotografii.

Po wykonaniu wszystkich kolejnych kroków, otrzymasz zestaw składający się z 4 fotografii do legitymacji. Pozostało Ci tylko udać się do miejsca, w którym można wydrukować zdjęcia. Później należy złożyć gotowe zdjęcia do legitymacji szkolnej w sekretariacie. Pamiętaj, że bezpłatne zdjęcia do legitymacji szkolnej można wykonać tylko do 10 listopada!

Linki odsyłające do bezpłatnych narzędzi:

https://passport-photo.online/pl/kreator-zdjec-do-legitymacji-szkolnej

https://photoaid.com/pl/kreator-zdjec-do-legitymacji-szkolnej

legitymacja szkolna 5

2011 Aktualności. LeF
Powered by Joomla 1.7 Templates