Pasowanie na czytelnika

Dla pierwszoklasistów wtorek 18 lutego 2020 roku był dniem szczególnym i długo wyczekiwanym. W tym dniu bowiem odwiedzili bibliotekę i zostali oficjalnie zaliczeni w poczet czytelników. Zanim to nastąpiło obejrzeli krótkie przedstawienie w wykonaniu starszych kolegów i koleżanek z klasy VI, VII a i VIII b, wysłuchali próśb książki. Uczniowie mieli również okazję wykazać się znajomością postaci z bajek, tytułami wierszy, baśni, rozwiązywali zagadki związane z bohaterami baśni. Jednym z celów tego spotkania było zapoznanie uczniów ze zbiorami biblioteki, z zasadami korzystania z księgozbioru oraz zapoznanie z regulaminem obowiązującym w bibliotece. Na zakończenie uczniowie złożyli przyrzeczenie zobowiązujące do szanowania książek i przestrzegania regulaminu biblioteki. Na pamiątkę uczniowie otrzymali dyplomy.

 

Informacja o podręcznikach

W zakładce PODRĘCZNIKI podany jest wykaz podręczników i ćwiczeń obowiązujących w Szkole Podstawowej w Krzyżanowicach od nowego roku szkolnego.

 

Komunikat

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13.09.2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1911) informuje się, iż Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej w Krzyżanowiach za 2018 r. zostało zamieszczone na stronie BIP Gminy Krzyżanowice, w podkategorii Jednostki organizacyjne gminy - Gminny Zespół Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki, w zakładce Sprawozdania roczne.

Poniżej ink do sprawozdania:

http://bip.krzyzanowice.pl/gzoksit/gzoksit_sprawozd_roczna.html

 

Sprawozdanie jest także dostępne poniżej:

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Sprawozdanie_finansowe_SP_Krzyzanowice_2018.pdf)Sprawozdanie_finansowe_SP_Krzyzanowice_2018.pdf 6001 kB

Zaproszenie na konferencję

Szkoła Podstawowa w Krzyżanowicach serdecznie zaprasza rodziców, dyrektorów, nauczycieli oraz wszystkich zainteresowanych tematyką - na konferencję szkoleniową:

Funkcjonowanie dziecka z centralnym zaburzeniem przetwarzania słuchowego w szkole i w życiu codziennym. Możliwości diagnostyczne i terapeutyczne”.

21 marca 2019 r. o godz.16.30

w Szkole Podstawowej w Krzyżanowicach.

Szczegóły na dołączonym plakacie

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (PLAKAT KONFERENCJI.pdf)PLAKAT KONFERENCJI.pdf 336 kB
2011 Aktualności. LeF
Powered by Joomla 1.7 Templates