OGŁOSZENIE

Przypominamy, że zawieszenie zajęć w szkołach to nie wakacje, ani ferie. Należy ten ten czas dobrze wykorzystać.Także pod względem nauki.

Na portalu https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje opublikowane są propozycje tematów lekcji dla wszystkich klas i wszystkich przedmiotów. Zachecamy do skorzystania z tych zasobów.

Dodatkowo, szczególnie dla uczniów  przygotowujących się do egzaminów, nauczyciele przekażą dodatkowe informacje za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

 

 

Komunikat Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

Warszawa, 11 marca 2020 roku

 Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Lekarze, specjaliści, eksperci WHO wskazują, że wprowadzenie odpowiednich i odpowiedzialnych działań może ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce może zagrozić zdrowiu obywateli. Dlatego na podstawie tzw. specustawy Minister Edukacji Narodowej przygotował rozporządzenie, które czasowo ogranicza funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze całej Polski.

 

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Zawieszenie zajęć dotyczy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (publicznych i niepublicznych), z wyjątkiem:

 • poradni psychologiczno-pedagogicznych;
 • specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych;
 • młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych;
 • przedszkoli i szkół w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej;
 • szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;
 • szkół przy zakładach karnych i aresztach śledczych.

 

Rodzicu,

ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;

 • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
 • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
 • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
 • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
 • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

Uczniu,

 • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
 • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
 • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
 • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

 
Platforma epodreczniki.pl i materiały do samodzielnej nauki

Zachęcamy nauczycieli, aby w najbliższym czasie wspierali uczniów w nauce i przekazywali materiały do samodzielnej pracy w domu. Szczególnie prosimy o objęcie opieką uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznego egzaminu ósmoklasisty, maturalnego oraz zawodowego i udostępnienie im niezbędnych materiałów.

Rekomendujemy wykorzystanie w tym celu następujących rozwiązań:

 • dziennik elektroniczny;
 • strona internetowa szkoły, przedszkola, placówki oświatowej;
 • mailing do rodziców, a w przypadku uczniów starszych wysyłanie materiałów bezpośrednio do młodzieży.

Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl udostępniliśmy
e-materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów. Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych.

 

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.

 • Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.

Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus

Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!

Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc.

 

Departament Informacji i Promocji

Ministerstwo Edukacji Narodowej

 

Więcej informacji na temat epidemii koronowairusa:

https://www.gov.pl/web/koronawirus

https://www.youtube.com/watch?v=bO2swTJBj0s

 

Pasowanie na czytelnika

Dla pierwszoklasistów wtorek 18 lutego 2020 roku był dniem szczególnym i długo wyczekiwanym. W tym dniu bowiem odwiedzili bibliotekę i zostali oficjalnie zaliczeni w poczet czytelników. Zanim to nastąpiło obejrzeli krótkie przedstawienie w wykonaniu starszych kolegów i koleżanek z klasy VI, VII a i VIII b, wysłuchali próśb książki. Uczniowie mieli również okazję wykazać się znajomością postaci z bajek, tytułami wierszy, baśni, rozwiązywali zagadki związane z bohaterami baśni. Jednym z celów tego spotkania było zapoznanie uczniów ze zbiorami biblioteki, z zasadami korzystania z księgozbioru oraz zapoznanie z regulaminem obowiązującym w bibliotece. Na zakończenie uczniowie złożyli przyrzeczenie zobowiązujące do szanowania książek i przestrzegania regulaminu biblioteki. Na pamiątkę uczniowie otrzymali dyplomy.

 

OGŁOSZENIE

W dniach 26–28 lutego 2020 r. odbędą się Rekolekcje Szkolne.
Uczniowie przychodzą do szkoły na 3 pierwsze lekcje, następnie pod opieką nauczyciela idą do Kościoła.

Zakończenie nabożeństwa ok. godz. 12.45. Po skończonym naboiżeństwie uczniowie wracają do domu albo do szkoły, w zależności od deklaracji rodziców.

W tych dniach świetlica będzie czynna do godz. 15.00.

Odjazdy autobusów:

 • 12.45 (spod kościoła) Nowa Wioska, Owsiszcze
 • 13.15 (spod szkoły) Roszków
 • 15.00 (spod szkoły) Nowa Wioska, Owsiszcze, Roszków
2011 Aktualności. LeF
Powered by Joomla 1.7 Templates