Gminny Konkurs Ekologiczno-Przyrodniczy dla klas trzecich

28 kwietnia, po prawie trzech latach przerwy powrócił do naszej szkoły Gminny Konkurs Wiedzy Ekologiczno-Przyrodniczej dla klas trzecich. W tym roku wyjątkowo wzięły udział wszystkie szkoły naszej gminy, czyli pięć placówek, a licząc podwójne klasy, to 7 zespołów dwuosobowych. Konkurs jest imprezą cykliczną i odbywa się w naszej szkole od 2011 roku pod patronatem Wójta Gminy Krzyżanowice Grzegorza Utrackiego.

Celem tego konkursu jest kształtowanie świadomości ekologiczno-przyrodniczej wśród dzieci, a także propagowanie obchodów związanych z Dniem Ziemi. Ma on na celu uświadomienie uczniom, że życie bez kontaktu z przyrodą jest niemożliwe. Wszystko, co jest potrzebne człowiekowi do życia, czerpie on ze środowiska. Z pewnością tego typu konkurs uaktywnił w dzieciach odpowiednie postawy proekologiczne oraz obudził uczucia opiekuńczości i przyjaźni wobec świata roślin i zwierząt. Zanim drużyny zaczęły rywalizację, Szkolne Koło Teatralne pod przewodnictwem Magdaleny Kowalskiej wystąpiło z przedstawieniem ekologicznym, a klasa II a zaśpiewała piosenkę o imieninach Ziemi.

Dziękujemy Wójtowi Gminy Krzyżanowice za atrakcyjne nagrody, a uczniom gratulujemy wysokich wyników. Po zaciętej i wyrównanej walce zwyciężył zespół z Chałupek Hanna Fuchs i Kuba Romaszkan (opiekun Teresa Lipiec), drugie miejsce zajęła klasa IIIa SP Tworków Lars Gruner i Tobiasz Kolonko (opiekun Grażyna Zygar), a trzecie drużyna z Bieńkowic Hanna Ledniowska i Milena Stein (opiekun Edyta Kalisz).

Zwycięskie drużyny otrzymały torby pełne nagród, a wszyscy pozostali drobne upominki wraz z dyplomami za udział. Nie zapomniano również o opiekunach drużyn. Nagrody wręczył wice wójt Wolfgang Kroczek wraz z dyrektorem naszej szkoły panią Beatą Drajewicz.

Serdecznie dziękujemy za udział i zapraszamy za rok.

Organizatorki konkursu

Brygida Białuska, Gertruda Sycha

20220428 093439

20220428 093501

20220428 104021

20220428 105444

20220428 105446

20220428 105527

20220428 105610

20220428 105700

20220428 105834

20220428 110013

20220428 110237

20220428 110240

2011 Gminny Konkurs Ekologiczno-Przyrodniczy dla klas trzecich. LeF
Powered by Joomla 1.7 Templates