#WIRUSOOCHRONA

#Lekcja higieny

Nasza szkoła przystąpiła do akcji informacyjno-edukacyjnej #WIRUSOOCHRONA. W ramach tej akcji 109 uczniów klas I-III wzięło udział w #Lekcji higieny. W celu zapoznania dzieci z podstawowymi zasadami postępowania w czasie wzrostu zachorowań na choroby zakaźne oraz podczas epidemii koronawirusa nauczyciele wspólnie z uczniami omówili różnice pomiędzy wirusem grypy i koronawirusem. Aby wzbogacić ich wiedzę nauczyciele wyświetlili “Bajkę o Wirusie. Wspólnie przeczytali bajkę “O antykoronawirusowych Świętach Wielkiej Nocy w Krainie Pollandii” Lidii Ippoldt. Uczniowie utrwalili sobie, w jaki sposób przestrzegać podstawowych zasad higieny osobistej. Zwrócili uwagę na to, jak dbać o swoje zdrowie, m.in. poprzez prowadzenie zdrowego trybu życia oraz dostosowanie ubrań do warunków pogodowych, aby zapobiegać zachorowaniom. W celu utrwalenia prawidłowego mycia rąk uczniowie umyli ręce wspólnie z nauczycielem stosując się do wskazówek Państwowej Inspekcji Sanitarnej, wyrabiając w ten sposób nawyk dbania o higienę rąk. Uczniowie wykonali model koronawirusa i przyozdobili nim gazetki klasowe.

Po lekcji higieny uczniowie otrzymali zadanie domowe do rozwiązania wspólnie z wszystkimi członkami rodziny. Zadaniem klas pierwszych było namalowanie koronawirusa ich oczami. Klasy drugie otrzymały krzyżówkę podsumowującą ich zdobytą wiedzę. A klasy trzecie miały za zadanie opisać co można, a czego nie można robić podczas pandemii. Wszystkie prace zostały zebrane i wywieszone na gazetkach klasowych. Dodatkowo rodzice otrzymali informację o przystąpieniu do akcji informacyjno-edukacyjnej #WIRUSOOCHRONA, z dołączonymi prezentacjami multimedialnymi.

Na głównym korytarzu nauczyciele przygotowali gazetkę tematyczną podsumowującą akcję #WIRUSOOCHRONA.

20211005 121733

20211008 090515

 

 

20211005 114617

20211006 080547

20211006 08073620211008 090118

20211008 090409

20211008 090451

2011 WIRUSOOCHRONA. LeF
Powered by Joomla 1.7 Templates