Szkoła Podstawowa w Krzyżanowicach

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

 

1.

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

2 września 2019 r.

2.

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2019 r.

3.

Ferie zimowe

13.01 – 26.01 2020 r.

4.

Rekolekcje szkolne dla uczniów

26 – 28 luty 2020 r.

 5.

Wiosenna przerwa świąteczna

09.04 – 14.04.2020 r.

6.

Egzamin ósmoklasisty

język polski

matematyka

język obcy

 

 

 

 

 

21 kwietnia 2020

 

22 kwietnia 2020

 

23 kwietnia 2020 

 

 

 

 

7.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

 21, 22, 23 kwietnia 2020 r. (nie dotyczy klas VIII)

 

14.10.2019 r. - Dzień Nauczyciela (uroczysta Akademia) 

 

04.12.2019 r. - Święto Szkoły (uroczysta Akademia)

12.06.2020 r.

23.06.2020 r.

 

Dni wolne, które odpracowujemy

 Kiermasz przedświąteczny 07.12.2019 r.

odrabiamy za 02.01.2020 r.

Festyn szkolny 06.06.2020 r.

odrabiamy za 03.01.2020 r.

 8.

Zakończenie I półrocza 31.01.2020 r.

9.

Zakończenie rocznych
zajęć dydaktyczno-wychowawczych

26 czerwca 2020 r.

10.

Ferie letnie

27 czerwca – 31 sierpnia 2020r.

 

2011 Kalendarz roku szk.. LeF
Powered by Joomla 1.7 Templates