W skład SU wchodzi 29 uczniów naszej szkoły, którego opiekunami były: pani Aleksandra Gajęcka i pani Ilona Cieślik. Uczniowie prężnie działali na terenie naszej szkoły, biorąc udział w różnych akcjach charytatywnych, pomagając potrzebującym współpracując z innymi nauczycielami, organizując akademie, imprezy okolicznościowe.

Zrealizowane zadania SU:

 1. Organizacja i przygotowanie apelu z okazji rozpoczęcia roku szkolnego

 2. Zorganizowanie wyborów do Samorządu Uczniowskiego

 3. Opracowanie Planu Pracy Samorządu Uczniowskiego

 4. Zorganizowanie krótkiego apelu z okazji Dnia Chłopaka

 5. Zorganizowanie DYSKOTEKI z okazji Dnia Chłopca,

 6. Zorganizowanie akademii z okazji Dnia Edukacji Narodowej, na której tradycyjnie wręczono nauczycielom SUPER MOTYLKI

 7. Przygotowaliśmy uroczystość pasowania uczniów klasy I szkoły podstawowej

 8. Zorganizowaliśmy kiermasz świąteczny, z którego część dochodu przeznaczyliśmy na adopcję na odległość

 9. Opiekunowie SU zorganizowali spotkanie wigilijne dla członków, na którym podsumowana została działalności SU

 10. Opiekunowie SU zorganizowali wyjazd SU do Wrotka Music Club. Wyjazd był nagrodą dla wszystkich członków SU za zaangażowanie w wiele przedsięwzięć w szkole i poza nią.

 11. Zorganizowaliśmy akademię z okazji I Dzień Wiosny (Mini Playback Show)

 12. We współpracy z panią pedagog przeprowadziliśmy Tydzień Promocji Zdrowego Stylu Życia

 13. Rozpropagowaliśmy picie wody wśród uczniów naszej szkoły

 14. Uczestniczyliśmy w sesji Młodzieżowej Rady Gminy

 15. Współorganizowaliśmy Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka

 16. Przygotowaliśmy krótki apel na zakończenie roku szkolnego

Braliśmy udział w akcjach charytatywnych: cegiełka dla potrzebujących (sprzedaż kalendarzyków edukacyjnych), Góra Grosza, adopcja na odległość. Z pieniędzy uzbieranych z akcji zakupiliśmy rolety na salę gimnastyczną.

2011 Historia szkoły. LeF
Powered by Joomla 1.7 Templates