Podręczniki na nowy rok szkolny

INFORMACJA:

Wykaz podręczników na nowy rok szkolny znajduje się w Menu Organizacja roku szkolnego, zakładce Podręczniki.

Zakończenie roku szkolnego

W piątek, 23 czerwca, oficjalnie zakończyliśmy rok szkolny 2016/2017. Najlepsi uczniowie otrzymali z rąk p. dyrektor nagrody książkowe. Wyróżinono także uczniów, którzy nie opuścili w szkole ani jednego dnia.

Czytaj więcej...

Komers gimnazjalistów

22 czerwca 2017 r. uczniowie klas trzecich gimnazjum pożegnali się ze szkołą oraz wszystkimi nauczycielami i pracownikami podczas uroczystej akademii. Swą obecnością zaszczycił zebranych wójt Gminy Krzyżanowice pan Grzegorz Utracki. Zaproszenie przyjęła również przewodnicząca Rady Rodziców pani Mirosława Bujak. Wśród zaproszonych gości znaleźli się wszyscy, którzy włożyli wkład i wysiłek w rozwój gimnazjalistów, którzy opuszczają mury naszej szkoły.

Czytaj więcej...

Uroczyste przekazanie pocztu sztandarowego i pożegnanie klas III gimnazjum

W czwartek 22.06. 2017 r. w naszej szkole odbyło się uroczyste przekazanie sztandaru szkoły. W podniosłej atmosferze nowi członkowie pocztu wygłosili słowa przysięgi i przejęli sztandar szkoły z rąk uczniów klasy III gimnazjum (I skład: Aleksandra Krupa, Paulina Lasak, Piotr Gołąbek II skład: Julia Wróbel, Wiktoria Moskwa, Kamil Wolek).

Później uczniowie klas II gimnazjum pożegnali swoich starszych kolegów. Młodsi koledzy przyznali absolwentom tytuły, nagrody i odznaczenia za zasługi zarówno te znane szerszej publiczności jak i te, na które nikt nie zwrócił większej uwagi.

Apel był również okazją do podziękowań, które na ręce trzecioklasistów złożyli opiekunowie Samorządu Uczniowskiego, koła wolontariatu i redakcji „Migawki spod ławki”. Wszyscy podkreślali wieloletnie zaangażowanie uczniów w prace szkolnych organizacji oraz empatię i życzliwość z jaką na co dzień spotykali się nauczyciele.

 

2011 Aktualności. LeF
Powered by Joomla 1.7 Templates