„Z Europassem do Europy”

Projekt współfinansowany był z środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Nadrzędnym celem projektu było stworzenie uczniom możliwości równego startu w przyszłość oraz rozszerzenie oferty edukacyjnej szkół o zajęcia pozaszkolne i pozalekcyjne.

 

Obok celu głównego, realizowane były również cele poboczne polegające na: lepszym przygotowaniu uczniów do egzaminów zewnętrznych, rozwoju ich umiejętności kluczowych (tj. porozumiewanie się w języku ojczystym, porozumiewanie się w językach obcych, kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne, kompetencje informatyczne, umiejętność uczenia się, kompetencje społeczne i obywatelskie, inicjatywność i przedsiębiorczość, świadomość i ekspresja kulturalna), wdrożeniu nowej metody kształcenia polegającej na metodzie WebQuest, zapewnieniu doradztwa psychologicznego i logopedycznego dla uczniów wykazujących taką potrzebę, zapewnieniu znacznej części uczniów dostępu do szkoleń e-learningowych, podniesieniu aspiracji zawodowych i edukacyjnych uczniów, zwiększeniu zainteresowania sportem, zdrowym stylem życia, kulturą, przeciwdziałaniu patologiom społecznym, zagospodarowaniu czasu wolnego uczniów oraz wzbogaceniu bazy edukacyjnej szkół.

W ramach projektu realizowane były zajęcia dodatkowe dla uczniów, podzielone na dwa typy zajęć: zajęcia wyrównawczo-kompensacyjne (do których zakupiono pomoce dydaktyczne) oraz kształcące kompetencje kluczowe.

Zajęcia prowadzone w latach 2009-2011:

  1. a)kółka:

- fotograficzne

- taneczne

- plastyczne

- dziennikarskie

- matematyczne

- historyczne

- językowe (j.angielski i j.niemiecki)

- teatralne

                b)   zajęcia:

- sportowo-rekreacyjne

- historyczno-regionalne

- muzyczne

- wyrównawcze z matematyki, fizyki, chemii, j.polskiego

Wycieczki organizowane w ramach EUROPASSU:

- Radzionków, Tarnowskie Góry – muzeum chleba

- Rybnik – laboratorium

- Rogów – zakład produkcji pomp próżniowych PREVAC

- Katowice – Uniwersytet Śląski – pokazy doświadczeń

- Pszczyna – zagroda Żubrów

- Racibórz – radio „Vanessa” i redakcja „Nowin Raciborskich”

- Zbrosławice – ośrodek jeździecki

W ramach projektu:

ü  225 uczniów wzięło udział w wycieczkach

ü  158 uczniów brało udział w zajęciach

ü  25 nauczycieli prowadziło zajęcia\

ü  51 uczniów korzystało z pomocy psychologa i logopedy

ü  10 uczniów przygotowywało WEBQUEST-y

 

W ramach projektu zakupiono sprzęt komputerowy w postaci laptopa, drukarki, kamery cyfrowej, aparatu fotograficznego, tablicy interaktywnej oraz programów multimedialnych oraz zakupiono licencje na dostęp do szkoleń e-learningowych z ECDL-a i j. angielskiego.

W trakcie projektu odbył się konkurs „Z moim dziedzictwem do Europy”- z wykorzystaniem innowacyjnej metody kształcenie WebQuest. Jako podsumowanie projektu odbył się w czerwcu 2011 roku „Szkolny Festiwal Nauki i Kultury”.

2011 Europass. LeF
Powered by Joomla 1.7 Templates