„Lato w Krzyżanowicach (PL), zima w Śmiłowicach (CZ) – rozwój infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na pograniczu polsko-czeskim”

Projekt został złożony przez gminę Krzyżanowice w partnerstwie z czeskim Klubem Sportowym ze Śmiłowic. Polska część projektu obejmowała rozbudowę Wiejskiego Centrum Wypoczynku i Rekreacji w Chałupkach w tym budowę Skate Parku wraz z oświetleniem i zamontowaniem monitoringu oraz budowę boisk wielofunkcyjnych w ZSzO w Krzyżanowicach.

W ramach projektu nasza szkoła zorganizowała Turniej gier Podwórkowych dla dzieci, na który zostali zaproszeni uczniowie ze Śmiłowic. Grupa uczniów ze szkoły w Krzyżanowicach wyjeżdżała do szkoły czeskiej dwa razy 16.11.2010r. i 2.11.2011r. Na miejscu dzieci wspólnie z kolegami ze Śmiłowic grały w siatkówkę, piłkę nożną oraz rywalizowały w turnieju gier i zabaw.

16.11.2011r. grupa uczniów ze szkoły w Krzyżanowicach wyjechała na towarzyski mecz piłki nożnej w Śmiłowicach. Podsumowaniem projektu (w dniu 24.09.2011r) było m.in. uroczyste otwarcie boisk wielofunkcyjnych połączone z towarzyskimi meczami piłki nożnej wśród uczniów oraz piłki siatkowej pomiędzy naszymi nauczycielami a przedstawicielami partnerów czeskich.

 


INFORMACJA O PROJEKCIE

 

projekt 01  projekt 02

Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013 „Przekraczamy granice”

 

„Lato w Krzyżanowicach (PL), zima w Śmiłowicach (CZ) rozwój infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na pograniczu polsko-czeskim”

CZ.3.22/2.2.00/09.01607

 

Fundusz strukturalny: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013

Oś priorytetowa 22.2 Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki

Dziedzina wsparcia 22.2.2 Wspieranie rozwoju turystyki

Data podpisania umowy: 16.06.2010 r.

Całkowity koszt projektu: 7.868.800,00 PLN

Koszty Stowarzyszenia Klubu Sportowego Śmiłowice: 6.268.800,00 PLN

Koszty Gminy Krzyżanowice: 1.600.000,00 PLN

Dofinansowanie dla Gminy Krzyżanowice: 85% - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 1.360.000,00 PLN

Czas realizacji projektu: 01.11.2009 r. – 30.11.2011 r.

Wnioskodawca: Stowarzyszenie Klub Sportowy Śmiłowice

Partner projektu: Gmina Krzyżanowice

Wniosek został złożony w partnerstwie z czeskim Klubem Sportowym ze Śmiłowic. Polska część projektu obejmuje budowę boisk wielofunkcyjnych w Krzyżanowicach oraz rozbudowę Wiejskiego Centrum Wypoczynku i Rekreacji w Chałupkach w tym budowę skate parku wraz z oświetleniem i zamontowaniem monitoringu.

Czeski partner planuje m. in. budowę zaplecza wewnętrznego obiektu sportowego (w tym m. in. szatnie z łazienkami, sala klubowa, biuro, recepcja, pokój zabaw dla dzieci, pomieszczenia służące jako magazyny ze sprzętem sportowym). Obiekt będzie służyć jako zaplecze do istniejącej wielofunkcyjnej hali sportowej. W ramach projektu zostaną zorganizowane Sportowe weekendy dla dorosłych (hala sportowa – piłka nożna, siatkówka, badminton, bowling) oraz Turnieje gier Podwórkowych dla dzieci (gra w pudełko, klasy, chłopka, skakanie w workach i gumę). Rezultatem wymienionych działań będzie polepszenie dostępności i atrakcyjności turystycznej obszaru bezpośredniego pogranicza. Realizacja projektu wpłynie na możliwości rozwinięcia współpracy transgranicznej w zakresie turystyki.

W załączniku relacja z imprez ze dołączonymi zdjęciami:

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Smilowice_Krzyzanowice - relacje ze zdjęciami.pdf)Smilowice_Krzyzanowice - relacje ze zdjęciami.pdfSmilovice - Krzyżanowice2586 kB
Download this file (Foto ze spotkan_2.pdf)Smilovice - Krzyżanowice - relacja 2 3170 kB
2011 Smilovice - Krzyżanowice. LeF
Powered by Joomla 1.7 Templates